Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.23/2019, datë 08.05.2019 që i përket ankimit të Komisionerit Publik ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.22/2019, datë 02.05.2019 që i përket ankimit të subjektit të ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 6 maj 2019, ora 10.00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) 20/2018, datë ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 2 maj 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr ...
Lexo më tepër

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 21/2019, datë 24.04.2019, që i përket ankimit të Komisionerit ...
Lexo më tepër

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26 prill 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, ...
Lexo më tepër
Loading...