Vendim Nr.1/2018 (JR) datë 11.06.2018, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Adriatik Llalla

Vendim Nr. 2/2018 (JR) datë 10.07.2018, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Sulejman Tola

Vendim Nr. 3/2018 (JR) datë 17.07.2018, subjekti i rivlerësimit Fatos Lulo

Vendim Nr. 4/2018 (JR) datë 26.07.2018, përfshirë mendimet paralele; subjekti i rivlerësimit Besim Trezhnjeva

Vendim Nr. 5/2018 (JR) datë 10.09.2018, përfshirë mendimin paralel, subjekti i rivlerësimit Mirela Fana

Vendim Nr. 6/2018 (JR) datë 12.09.2018; subjekti i rivlerësimit Besa Nikëhasani

Vendim Nr. 7/2018 (JR) datë 25.09.2018, perfshire mendimin e pakices dhe mendimin paralel; subjekti i rivlerësimit Fatmir Hoxha

Vendim Nr. 8/2018 (JR) datë 23.10.2018, subjekti i rivlerësimit Luan Kaloçi

Vendim Nr. 9/2018 (JR) datë 24.10.2018, përfshirë mendimin paralel; subjekti i rivlerësimit Altina Xhoxhaj

Vendim Nr. 10/2018 (JR) datë 19.11.2018, subjekti i rivlerësimit Gentian Trenova.

Vendim Nr. 11/2018 (JR) datë 22.11.2018, subjekti i rivlerësimit Tom Ndreca.

Vendim Nr. 12/2018 (JR) datë 17.12.2018, subjekti i rivlerësimit Bashkim Dedja.

Vendim Nr. 1/2019 (JR) datë 31.01.2019, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Artan Lazaj.

Vendim Nr. 2/2019 (JR) datë 04.02.2019, përfshirë mendimin paralel; subjekti i rivlerësimit Artan Zeneli.

Vendim Nr. 3/2019 (JR) datë 07.02.2019, dhe vendimi nr.3/1, datë 19.04.2019; subjekti i rivlerësimit Shkelzen Selimi.

Vendim Nr. 4/2019 (JR) datë 12.02.2019, subjekti i rivlerësimit Gani Dizdari.

Vendim Nr. 5/2019 (JR) datë 18.02.2019, subjekti i rivlerësimit Adriatik Cama.​

Vendim Nr. 6/2019 (JR) datë 28.02.2019, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Antoneta Sevdari.