Vendim Nr.1/2018 (JR) datë 11.06.2018, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Adriatik Llalla

Vendim Nr. 2/2018 (JR) datë 10.07.2018, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Sulejman Tola

Vendim Nr. 3/2018 (JR) datë 17.07.2018, subjekti i rivlerësimit Fatos Lulo

Vendim Nr. 4/2018 (JR) datë 26.07.2018, përfshirë mendimet paralele; subjekti i rivlerësimit Besim Trezhnjeva

Vendim Nr. 5/2018 (JR) datë 10.09.2018, përfshirë mendimin paralel, subjekti i rivlerësimit Mirela Fana

Vendim Nr. 6/2018 (JR) datë 12.09.2018; subjekti i rivlerësimit Besa Nikëhasani

Vendim Nr. 7/2018 (JR) datë 25.09.2018, perfshire mendimin e pakices dhe mendimin paralel; subjekti i rivlerësimit Fatmir Hoxha