Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr.119/2014
Nr. RendorData e regjistrimit të kërkesësObjekti                                                                                                                              Data e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesësTarifa
112.04.2018Informacion mbi emrat e trupës gjykuese të çështjes (JR) nr. 1/2018, datë 27.03.2018 13.04.2018PërfunduarNuk ka
224.04.2018Informacion mbi datën e zhvillimit të seancës së çështjes (JR) nr.1/2018, datë 27.03.2018 dhe fazën, në të cilën është procesi30.04.2018PërfunduarNuk ka
301.06.2018Informacion mbi çështjen (JD) nr.2/2018, datë 17.05.2018 dhe çështje të tjera të reja të regjistruara pranë KPA-së13.06.2018PërfunduarNuk ka
411.06.2018Informacion mbi mënyrën e votimit në marrjen e vendimit mbi çështjen (JR) nr.1/2018, datë 27.03.201818.06.2018PërfunduarNuk ka
511.06.2018Informacion mbi mënyrën e votimit në marrjen e vendimit mbi çështjen (JR) nr.1/2018, datë 27.03.2018 18.06.2018PërfunduarNuk ka
605.11.2018Informacion mbi çështjen (JR) nr.27/2018, datë 29.10.201815.11.2018PërfunduarNuk ka