Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2018-11-19 All day

Ditën e hënë, datë 19.11.2018, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.12/2018, datë 04.09.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Gentian Trenova, ka bërë kundër vendimit nr.25, datë 20.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
Kryesues: Ina Rama
Relator: Natasha Mulaj
Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Luan Daci
Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2019-04-16 All day

  Ditën e martë, më datë 16.04.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.28/2018, datë 05.11.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Arben Nela ka bërë kundër vendimit nr.44, datë 23.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

  Kryesuese: Rezarta Schuetz

  Relatore:  Natasha Mulaj

  Anëtarë:  Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2019-04-16 All day
  On Tuesday, 16.04.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in camera case (JR) no.28/2018, dated 05.11.2018corresponding to the appeal of the assessee Mr. Arben Nela against decision no. 44 dated 23.07.2018 of the Independent Qualification Commission.
  The adjudication panel for the review of this case is composed of judges:
  Chairperson:              Rezarta Schuetz
  Rapporteur:               Natasha Mulaj
  Members:                   Albana Shtylla, Ina Rama, Sokol Çomo
  The session in camera shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.