Dhomë këshillimi

Dhomë këshillimi

2018-11-19 All day

Ditën e hënë, datë 19.11.2018, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.12/2018, datë 04.09.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Gentian Trenova, ka bërë kundër vendimit nr.25, datë 20.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
Kryesues: Ina Rama
Relator: Natasha Mulaj
Anëtarë: Albana Shtylla, Ardian Hajdari, Luan Daci
Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2018-11-22 12:21 - 2018-11-22 12:21

  On Thursday, 22.11.2018, at 10.00 hrs., the Appeal Chamber shall adjudicate, in camera, case (JR) no.16/2018, dated 12.09.2018, corresponding to the appeal of the assessee Mr. Tom Ndreca against decision no. 39, dated 17.07.2018, of the Independent Qualification Commission.

  The adjudication panel consists of:

  Chairperson:    Ms. Albana Shtylla

  Rapporteur:     Ms. Ina Rama

  Members:        Ms. Natasha Mulaj, Ms. Rezarta Schetz, Mr. Sokol Çomo ​

  The session shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

 • 2018-11-22 All day

  Ditën e enjte, më datë 22.11.2018, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.16/2018, datë 12.09.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Tom Ndreca, ka bërë kundër vendimit nr.39, datë 17.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
  Kryesuese: Albana Shtylla
  Relatore: Ina Rama
  Anëtarë: Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.