Ditë seance

Ditë seance

2018-11-12 All day

Ditën e hënë më datë 12.11.2018, ora 10:00, gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.9/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.

Trupi gjykues ​për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:

Kryesues: Luan Daci

Relator:   Sokol Çomo

Anëtarë:    Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

Related upcoming events

 • 2018-12-10 All day

  Ditën e hënë më datë 10.12.2018, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr.32, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Alma Brati.
  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
  Kryesues: Natasha Mulaj
  Relator: Rezarta Schuetz
  Anëtarë: Albana Shtylla, Ina Rama, Luan Daci
  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

 • 2018-12-10 All day

  The Appeal Chamber shall review on Monday, 10.12.2018, at 10:00 hrs, in a public hearing, case (JR) no.13/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 32, dated 05.07.2018, of the Independent Qualification Commission related to the transitional re-evaluation of the assessee Ms. Alma Brati.

  The adjudication panel consists of judges:

  Chairperson:    Natasha Mulaj

  Rapporteur:     Rezarta Schuetz

  Members:        Albana Shtylla, Ina Rama, Luan Daci  ​

  The public hearing shall be held at the premises of the Appeal Chamber, at: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tirana.

   

   

   

 • 2018-12-11 All day

  Ditën e marte më datë 11.12.2018, ora 11.30, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.09/2018, datë 19.07.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 22, datë 07.06.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Edmond Islamaj.
  Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështjeje përbëhet nga:
  Kryesues:        Luan Daci

  Relator:           Sokol Çomo

  Anëtarë:         Albana Shtylla, Ina Rama, Rezarta Schuetz

  Seanca publike do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.