Announcement

On Thursday, 11.07.2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber shall review in public hearing case (JR) no. 36/2018, dated 04.12.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e enjte, më datë 11.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.36/2018, datë 04.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 61, Per me teper

Postuar në :

Announcement

The Appeal Chamber held on Monday, 17.06.2019, at 10:00 h, the public hearing of case (JR) no. 29/2018, dated 05.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17.06.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17 qershor 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Per me teper

Postuar në :

Hearing day

The Appeal Chamber held on 17 June 2019 the next public hearing of case (JR) no. 13/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.32, Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 21 qershor 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :

Hearing day

The Appeal Chamber held on 21 June 2019 the public hearing of case (JR) no. 30/2018, dated 06.11.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no. 43 dated Per me teper

Postuar në :

Seancë publike

Ditën e martë, më datë 25.06.2019, ora 12:30, do të gjykohet në seancë publike çështja (JR) nr.23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër vendimit nr. 46, Per me teper

Postuar në :

Announcement

On Tuesday, 25.06.2019, at 12:30 h, the Appeal Chamber shall review in a public hearing case (JR) no. 23/2018, dated 19.10.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision Per me teper

Postuar në :