Seancë publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 23 prill 2019, ora 10.00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi kundër Per me teper

Postuar në :

Hearing day

On April 23, 2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no.20/2018, dated 17.10.2018, corresponding to the appeal of the assessee Ms. Rovena Gashi Per me teper

Postuar në :

Seancë Publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17 prill 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Per me teper

Postuar në :

Hearing day

The Appeal Chamber held on April 17, 2019, the next public hearing of case (JR) no.9/2018, dated 19.07.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.22, dated Per me teper

Postuar në :

Seancë Publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 12 prill 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Per me teper

Postuar në :

Hearing day

The Appeal Chamber held on April 12, 2019, the next public hearing of case (JR) no. 13/2018, dated 07.09.2018, corresponding to the appeal of the Public Commissioner against decision no.32, Per me teper

Postuar në :

Seancë Publike

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 23 prill 2019, ora 10.00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi kundër Per me teper

Postuar në :

Hearing day

On April 23, 2019, at 10:00 h, the Appeal Chamber held the public hearing of case (JR) no.20/2018, dated 17.10.2018, corresponding to the appeal of the assessee Ms. Rovena Gashi Per me teper

Postuar në :

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, i përbërë nga Natasha Mulaj kryesuese, Rezarta Schuetz relatore, Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo anëtarë, vlerëson se subjekti i rivlerësimit Astrit Per me teper

Postuar në :

Decision day

The adjudication panel of the Appeal Chamber, composed of judges, Chairperson Natasha Mulaj, case Rapporteur Rezarta Schuetz and members Ina Rama, Luan Daci and Sokol Çomo, considers that the assessee Astrit Per me teper

Postuar në :