Kategoria:

Njoftim

Ditën e enjte, më datë 04.04.2019, ora 14:00, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit vijoi seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti i Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 4 prill 2019, ora 10.00, seancën gjyqësore publike për  çështjen (JR) 20/2018, datë 17.10.2018, për ankimin e subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e mërkurë, më datë 03.04.2019, ora 10:30, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.16/2019, datë 01.04.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Arben Zefi kundër vendimit nr.97, datë 10.01.2019 të Komisionit Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26 mars 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr. 9/2018, datë 19.07.2018, që i përket ankimit të paraqitur nga Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 25 mars 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e enjte, më datë 18.04.2019, ora 11:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.22/2018, datë 19.10.2018 për ankimin që subjekti i rivlerësimit Admir Thanza ka bërë kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 21 mars 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.14/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi sot, më datë 20 mars 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.14/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e martë, më datë 19.03.2019, ora 10:00, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua seanca në dhomë këshillimi për çështjen (JR) nr.26/2018, datë 25.10.2018 për ankimin që subjekti Per me teper

Postuar në :