Kategoria:

Njoftim

Ditën e enjte, më datë 18.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.27/2018, datë 29.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Artan Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 26 qershor 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Ditën e martë, më datë 16.07.2019, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr.37/2018, datë 04.12.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga subjekti i rivlerësimit Dritan Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 25 qershor 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.23/2018, datë 19.10.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 21 qershor 2019, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.30/2018, datë 06.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim vendimi

Trupi gjykues i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit kryesuar nga Luan Daci, Albana Shtylla relatore dhe anëtarë Ina Rama, Ardian Hajdari, Natasha Mulaj, sot, më datë 20.06.2019, shqyrtoi në dhomë këshillimi, çështjen (JR) nr.25/2018, datë 25.10.2018 që Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.31/2019, datë 13.06.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Irma Balli kundër vendimit nr.109, datë 19.02.2019 të Komisionit të Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17 qershor 2019, seancën gjyqësore publike të radhës për çështjen (JR) nr.13/2018, datë 07.09.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Kolegji i Posaçëm i Apelimit zhvilloi më datë 17.06.2019, ora 10:00, seancën gjyqësore publike për çështjen (JR) nr.29/2018, datë 05.11.2018 që i përket ankimit të paraqitur nga Komisioneri Publik kundër Per me teper

Postuar në :
Kategoria:

Njoftim

Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr.30/2019, datë 06.06.2019 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Fehmi Petku kundër vendimit nr.136, datë 09.04.2019 të Komisionit të Per me teper

Postuar në :