Kreu

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është një institucion kushtetues i pavarur. Ka si qëllim Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, si dhe ka juridiksion disiplinor ndaj anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Prokurorit të Përgjithshëm dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Shqyrton ankimet kundër vendimeve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve, prokurorëve dhe inspektorëve të tjerë

< 2018 >
October
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
 • Njoftim
  All day
  2018.10.04

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) Nr. 18/2018, datë 02.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Adriatik Cama kundër vendimit nr. 35 datë 12.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Adriatik Cama.

  Sot, në datën 04.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Ardian Hajdari

  Relatore:  Albana Shtylla 

  Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo

5
6
7
8
9
10
11
12
 • Njoftim
  All day
  2018.10.12

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 19/2018, datë 11.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Shkëlzen Selimi kundër vendimit nr. 52 datë 30.07.2018, i korrigjuar me vendimin nr. 5, datë 17.09.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Shkëlzen Selimi.

  Sot, në datën 12.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesues: Sokol Çomo

  Relator:    Ina Rama

  Anëtarë: Albana Shtylla, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz

13
14
15
16
17
18
19
 • Njoftim
  All day
  2018.10.19

  Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 20/2018, datë 17.10.2018 që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi kundër vendimit nr. 48 datë 25.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit Rovena Gashi.

  Sot, në datën 19.10.2018, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

  Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

  Kryesuese: Albana Shtylla

  Relator:    Luan Daci

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo

20
21
22
23
 • Dhomë Këshillimi
  All day
  2018.10.23

  Ditën e  martë, datë 23.10.2018, ora 10:00, do të gjykohet në dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 11/2018, datë 03.09.2018  për ankimin që subjekit i rivlerësimit Luan Kaloçi ka bërë kundër vendimit nr. 33, datë 05.07.2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

  Seanca në dhomë këshillimi do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

  Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët:

  Kryesues: Rezarta Schuetz

  Relator: Natasha Mulaj

  Anëtarë: Ardian Hajdari, Ina Rama, Luan Daci

24
 • Dhomë këshillimi
  All day
  2018.10.24

  Ditën e mërkurë, datë 24.10.2018, ora 9.00, do  gjykohet  dhomë këshillimi çështja (JR) nr. 8/2018, datë 12.07.2018 për ankimin subjekti i rivlerësimit Altina Xhoxhaj ka bërë kundër vendimit nr.17, datë 03.05.2018  Komisionit  Pavarur  Kualifikimit.

  Seanca  dhomë këshillimi do  zhvillohet  ambientet e Kolegjit  Posaçëm  Apelimit,  adresën: Bulevardi Dëshmorët e Kombit”, nr.3. Tiranë.

  Trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët:

  Kryesues: Ina Rama

  Relator: Ardian Hajdari

  Anëtarë: Albana Shtylla, Luan Daci, Natasha Mulaj

25
26
27
28
29
30
31
Nëntor
Nëntor
Nëntor
Nëntor

Info për kalendarin


    Ditë njoftimi

    Ditë seance

    Ditë vendimi

    Dhomë këshillimi

Gjykata_Kushtetuese_e_Shqipërisë_logo.svg
Gjykata Kushtetuese
Webp.net-resizeimage-3
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Institucioni i Komisionerëve Publikë
small_md
Ministria e Drejtesise
logo
Gjykatat e Republikës së Shqipërisë
kld
Këshilli i Lartë i Drejtësisë
ildkpi
ILDKP